home
organisatie
ecologie
vergunningen
energie
contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergunningenmanagement
De planvorming en uitvoering van een grote verscheidenheid aan bouwprojecten is alleen mogelijk als alle noodzakelijke vergunningen tijdig zijn aangevraagd. Voor de realisatie van een groter infrastructureel werk zijn vergunningen nodig voor activiteiten die te maken hebben met bouw, sloop, milieu, natuur, kap, oppervlaktewater en wegen. De verscheidenheid aan vergunningen vindt zijn basis in een groot aantal verschillende wetten en regels zoals de woningwet, bouwverordening, wet milieubeheer en dergelijke. Daarnaast heeft elke procedure zijn eigen proceduretijd variërend van een paar weken tot een half jaar of langer. Het niet (tijdig) verkrijgen van de juiste toestemmingen kan een groot risico voor de realisatie van een project betekenen. Avecas kan u van dienst zijn bij de volgende zaken:

 • inventariseren van alle noodzakelijke procedures;
 • managen van alle procedures met de verschillende proceduretijden;
 • afstemmen met het bevoegd gezag;
 • verkrijgen van de benodigde informatie;
 • afstemmen met projectleiding uitvoering;
 • opstellen en indienen van aanvragen;
 • beoordelen van afgegeven vergunningen;
 • bewaken van voorschriften.

Avecas beschikt over adviseurs die vele jaren ervaring met vergunningenmanagement hebben opgedaan bij de volgende grote bouwprojecten:

 • aanleg deel Rijksweg A73 Limburg;
 • spoorverdubbeling Amsterdam - Utrecht;
 • verbreding Rijksweg A12 Ede - Veenendaal;
 • voorbereiding Hanzespoorlijn Lelystad - Zwolle;
 • vervanging hoogspanningslijn Utrecht - Breukelen;
 • ontwikkeling bedrijventerreinen en woningbouwlocaties.