home
organisatie
ecologie
vergunningen
energie
contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie
Avecas is een milieuadviesbureau dat is gespecialiseerd op het gebied van ecologie, energie en vergunningen.

Binnen deze vakgebieden kunnen met name gebiedsontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, gemeenten, provincies en waterschappen worden bediend. De producten en diensten die worden geleverd variëren van het uitvoeren van veldonderzoek en effectenbeoordelingen ecologie tot het afgeven van energiecertificaten voor woningen en het vergunningenmanagement in bouwprojecten.

Duurzaamheid staat bij de uitvoering van de projecten zeer hoog in het vaandel. De gehele bedrijfsvoering is erop gericht om de impact op de omgeving te beperken en kansen voor mensen, milieu en natuur optimaal te benutten. Er wordt naar gestreefd om maatschappelijke, economische en milieubelangen (people, profit, planet) in gelijke mate mee te laten wegen in projecten en de bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden van de wijze waarop binnen de bedrijfsvoering aan het milieubelang wordt gedacht, zijn de volgende:

Energie

  • Volledig gebruik van groene elektriciteit voor apparaten en licht.
  • Volledig gebruik van 'groen' CO2-gecompenseerd gas voor verwarming van werkruimten.
  • Website op server van het bedrijf Greenhost dat streeft naar beperking van energiegebruik en zorgt voor CO2-compensatie.

Transport

  • Bij voorkeur met duurzame fiets, trein of bus en bij uitzondering met vervuilende auto.

Materiaal

  • Gebruik papier met duurzaam FSC-keurmerk.
  • Gebruik van koffie met Max Havelaar keurmerk en andere producten met EKO keurmerk.