home
organisatie
ecologie
vergunningen
energie
contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energielabel woningen (EPA-W)
Het is sinds 1 januari 2008 verplicht om een energielabel (energieprestatiecertificaat) te overhandigen bij verkoop of verhuur van een woning. Voor woningen waarvan de bouwvergunning dateert vanaf 1 januari 1998 kan volstaan worden met een EPC-berekening (energieprestatiecoëfficient) als deze berekening minder dan 10 jaar oud is. Voor alle andere woningen is het noodzakelijk dat de woning wordt geïnspecteerd door een gecertificeerde adviseur en voorzien van een energielabel. Aan de hand van de gebouwkenmerken wordt het energieverbruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling onder standaardomstandigheden berekend voor de woning. De energieklasse wordt weergegeven in een index met een aanduiding welke van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energieonzuinig) loopt. De overheid heeft bepaald dat energielabels alleen mogen worden afgegeven door adviseurs die een speciale opleiding hebben gevolgd en zijn aangesloten bij een gecertificeerd bedrijf met een geldig NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500. Avecas voldoet aan alle eisen en kan voor uw woning een energielabel opstellen.

Het inspecteren van uw woning kan Avecas voor u verzorgen voor een all in bedrag, inclusief reiskosten en registratie van het label, van €155,- (inclusief BTW).

Als u vervolgens verbeteringen in uw woning wilt aanbrengen om deze energiezuiniger te maken dan kan Avecas voor u tevens doorrekenen welke maatregelen het meest effectief zijn. Dit verbeteradvies wordt u aangeboden voor een all in bedrag van €75,- (inclusief BTW).

Wilt u direct een energielabel laten opstellen voor uw woning of wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact opnemen met de heer Van Adrichem (06-45 794 051) of mailen naar epa@avecas.nl